Tina Popovič, vodja projekta
m: 040 546 817
e: tina@mojeulice.si

Divja misel, Inštitut za neprofitno komunikacijo
Jamova 54, 1000 Ljubljana
Mestni muzej Ljubljana Divja misel Moje ulice na Valu 202